(Raleigh)Klein đã lỡ tất cả các trận đấu ở khu vực Liverpool tuần trước với một vết thương đầu gối, và năm 29 đã tìm một câu lạc bộ mới kể từ khi hợp đồng của ổng hết hạn vào mùa hè.(Nhạc dài)