Tuy nhiên, giải quyết vấn đề về Dembe cũng là chìa khóa trong dự án tháng Giêng của BarcelonaBây giờ, trong cái cửa sổ mùa đông, người t ám tuổi đã thừa nhận rằng đã đến lúc anh ta rời đi, nhưng anh ta chỉ muốn đi tạm thời và muốn đến một câu lạc bộ có thể cung cấp cơ hội cho Châu Âu, nhưng Newcastle không thể.Ổng đã bỏ lỡ hình phạt trong nửa kia.