Hiện tại, bốn đội đã gửi đề nghị, bao gồm Feyenoord và BirminghamLinh sẽ nói rằng: sự mất mát của Cristiano Ronaldo thực sự có tác động lớn với chúng taTheo lệnh, kết quả gần đây không phải là lý tưởng. Đội đã thắng 3, 2 rút và năm thua trong mười hiệp liên tiếp. Trong thời gian này, số lượng mục tiêu đã mất cao bằng 25, và đội có vấn đề nghiêm trọng ở cuối phòng thủ.